منابع آزمون شرکت بابک مس ایرانیان (سهامی خاص)
فوق لیسانس دفترچه سوالات عمومی معارف اسلامي، زبان و ادبیات فارسی، زبان انگلیسی و هوش و استعداد تحصیلی
لیسانس دفترچه سوالات عمومی معارف اسلامي، زبان و ادبیات فارسی، زبان انگلیسی و هوش و استعداد تحصیلی
فوق دیپلم دفترچه سوالات عمومی معارف اسلامي، زبان و ادبیات فارسی، زبان انگلیسی و هوش و استعداد تحصیلی

مقطع تحصيلي رشته تحصيلي گرایش مواد امتحانی
فوق لیسانس شیمی تجزیه شیمی آلی 1، 2، کاربرد طیف، شیمی معدنی  1، 2، شیمی فیزیک  1، 2، شیمی تجزیه و الکتروشیمی و آنالیز دستگاهی
فوق لیسانس متالورژی شکل دادن فلزات کریستالوگرافی، خواص فیزیکی مواد، خواص مکانیکی مواد، شکل دادن فلزات، شیمی فیزیک و ترمودینامیک
فوق لیسانس عمومی   معارف اسلامي، زبان و ادبیات فارسی، زبان انگلیسی و هوش و استعداد تحصیلی
لیسانس برق الکترونیک الکترونیک 1و2، سیگنال و سیستم، کنترل خطی و مدارهای الکتریکی
لیسانس مكانيك   ترمودینامیک، مکانیک سیالات، انتقال حرارت و مقاومت مصالح
لیسانس پرستاری   پرستاری داخلی و جراحی، پرستاری کودکان، پرستاری بهداشت جامعه، پرستاری بهداشت مادران و نوزادان و روان پرستاری
لیسانس بهداشت حرفه ای   مدیریت ایمنی، مهندسی ایمنی، اصول بهداشت محیط کار، عوامل فیزیکی و شیمیایی محیط کار، ایمنی در محیط کار، بیماریهای ناشی ازکار و سم شناسی صنعتی
لیسانس حسابداری   اصول حسابداری 1و2و3، حسابداري ميانه 1، حسابداري پيشرفته 1، حسابداري پيشرفته 2، حسابداري صنعتي شامل دروس:حسابداري صنعتي 1 و 2، حسابرسي شامل دروس: حسابرسي 1 وحسابرسي 2 و حسابداری دولتی
لیسانس حقوق   حقوق مدنی، آیین دادرسی مدنی، حقوق جزا، آیین دادرسی کیفری، حقوق تجارت، اصول فقه، حقوق اداری و حقوق کار و  متون فقه
لیسانس صنایع صنایع/ برنامه ریزی آمار و احتمال، تحقیق در عملیات، اقتصاد مهندسی، کنترل پروژه، کنترل کیفیت، کنترل موجودی و طرح ریزی واحدهای صنعتی
لیسانس متالورژی   متالورژی فیزیکی، عملیات حرارتی، خواص مکانیکی مواد، شيمي فيزيك و ترموديناميك
لیسانس مدیریت بازرگانی   مبانی سازمان و مدیریت، اقتصاد خرد و کلان، رفتار سازمانی و منابع انسانی، اصول حسابداری 1 و 2 و تحقیق در عملیات
لیسانس کامپیوتر سخت افزار سیستم عامل، مدار منطقی، معماری کامپیوتر، شبکه های کامپیوتری و مدار الکتریکی
لیسانس کامپیوتر نرم افزار سیستم عامل، ساختمان داده ها و طراحی الگوریتم، نظریه زبان‌ها و ماشین‌ها، پایگاه داده و ذخیره و بازیابی اطلاعات
لیسانس عمومی   معارف اسلامي، زبان و ادبیات فارسی، زبان انگلیسی و هوش و استعداد تحصیلی
فوق دیپلم بازرگانی   مبانی مدیریت، مدیریت رفتار سازمانی، اصول حسابداری1 و2 و اقتصاد خرد
فوق دیپلم برق الکترونیک مدار الکتریکی، الکترونیک، مدار منطقی و ابزار دقیق
فوق دیپلم شیمی   شیمی عمومی، شیمی آلی 1، شیمی تجزیه 1، شیمی فیزیک 1 و شیمی معدنی 1
فوق دیپلم علوم اجتماعی/ روابط عمومی   مبانی ارتباط جمعی، اصول روابط عمومی، افکار عمومی، مدیریت وسرپرستی روابط عمومی و اصول وفنون تبلیغ
فوق دیپلم فوریت های پزشکی   اصول پیشگیری از حریق و حوادث، آوار و آواربرداری، حفاظت صنعتی، عملیات حریق و نجات، حریق و انواع آن، مدیریت ایمنی، کمک‌های اولیه، شناخت انواع سوانح، اصول و مبانی امداد و نجات
فوق دیپلم کامپیوتر   مدار منطقی، مدار الکتریکی، معماری کامپیوتر، مدار الکترونیکی، ساختمان داده ها، پایگاه داده ها، سیستم عامل و ذخیره و بازیابی اطلاعات
فوق دیپلم متالورژی   عملیات حرارتی، متالورژی فیزیکی، اصول ریخته گری، ریخته گری آلیاژهای آهنی و ریخته گری آلیاژهای غیر آهنی
فوق دیپلم مکانیک   استاتیک، مقاومت مصالح، ترمودینامیک، مکانیک سیالات، انتقال حرارت و طراحی اجزا
فوق دیپلم عمومی   معارف اسلامي، زبان و ادبیات فارسی، زبان انگلیسی و هوش و استعداد تحصیلی
 بازگشت به صفحه اصلی